Firmy wchodzące w skład Grupy NAGA nie prowadzą działalności regulowanej na rzecz mieszkańców Wielkiej Brytanii
.

Kluczowe wskaźniki wydajności

Przychód na transakcję
Przychód na aktywnego użytkownika
Transakcje na rachunek /rok
Transakcje skopiowane
Rejestracje
Przychody z opłat za kopiowanie
Wolumen obrotu w mld
Przychody
EBITDA
Przychód z jednej transakcji w €
Unikalne kampanie akwizycyjne dzięki lejkom automatycznego kopiowania.
Stale malejący wskaźnik rezygnacji i większa aktywność klientów napędzają wartość całego okresu użytkowania.
Wskaźniki retencji napędzane przez funkcje inwestowania społecznościowego.
Codzienny, dynamiczny model marketingowy dla 14 różnych rynków.

7.9x stopa zwrotu z inwestycji marketingowych w całym okresie użytkowania

7.9x stopa zwrotu w całym okresie użytkowania
Spadek liczby klientów
Przychody z jednego aktywnego konta
Przychód z jednej transakcji w €
Dobrze zdywersyfikowana demografia klientów z wysoką średnią aktywnością handlową
Rozkład wiekowy
 1. 18 - 24 lata
 2. 24 - 34 lata
 3. 35 - 44 lata
 4. 45 - 54 lata
 5. 55-64 lata
 6. 65+ lat
Miesięczne transakcje
 1. 1-3 transakcje
 2. 3-6 transakcji
 3. 6-10 transakcji
 4. 10-25 transakcji
 5. 25-50 transakcji
 6. 50-100 transakcji
 7. 100-1000 transakcji
 8. 1000+ transakcji
Śledź

Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować ich prawidłowości, kompletności i aktualności. Zgodnie z przepisami ustawowymi jesteśmy ponadto odpowiedzialni za własne treści na tych stronach internetowych. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że nie jesteśmy zobowiązani do kontroli jedynie przekazywanych lub zapisywanych informacji stron trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Nie narusza to naszych zobowiązań do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z 8 do 10 Ustawy o telemediach (TMG).

Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych podmiotów trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach tych stron. W momencie umieszczania linków nie stwierdzono u nas żadnych naruszeń prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, niezwłocznie usuniemy dany link.

Nasze strony internetowe i ich zawartość podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone ustawowo (§ 44a i nast. ustawy o prawie autorskim), każda forma wykorzystania, powielania lub przetwarzania zawartości podlegającej ochronie praw autorskich na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody właściciela praw. Pojedyncza reprodukcja zawartości jest dozwolona wyłącznie do użytku prywatnego, a więc nie może służyć bezpośrednio lub pośrednio do zarobku. Nieuprawnione korzystanie z zawartości chronionej prawem autorskim jest karalne (§ 106 ustawy o prawie autorskim).

©2022 THE NAGA GROUP AG